Expertpedagogerna

Passionerade utbildare för industri och yrkeshögskola

Vill du ge din karriär nya dimensioner?

Vi som utbildar och ger kurser inom engineering4u (e4u)  är experter inom våra  respektive områden. Vi har gedigen ämnes- och pedagogisk erfarenhet. Vi, Expertpedagogerna, utgör e4u:s starka utbildargrupp. Vi erbjuder kvalitetssäkrade kurser och utbildningar som ger deltagarna både ökad kompetens och certifikat.
De senaste åren har vi tillsammans med våra kunder utarbetat arbetssätt, metoder, kurslitteratur samt plattformar för fysiska och digitala möten vilket möjliggör uppskattade kursgenomföranden och fortsatt kursutveckling på både bredden och djupet. 
Vår ambition är att Expertpedagogerna skall vara det självklara valet för såväl utbildare som söker en professionell plattform och en stimulerande yrkesgemenskap som för kunder som söker en utbildningsorganisation som genomför utbildningen på kundens villkor. 
Vi håller öppna kurser i egen regi. Vi ger företagsanpassade kurser. Vi utbildar på yrkeshögskolor och högskolor. 
Klicka på knappen för att starta din resa mot Expertpedagogernas professionella gemenskap.